Thursday, July 23, 2009

Ilmu dan Pengamalannya

Ilmu dan Pengamalannya
Sayyidina Ali K.W

1. Ilmu berhubungan dengan amal. Barangsiapa yang berilmu, niscaya mengamalkan ilmunya. Ilmu memanggil amal; maka jika ia menyambut panggilannya bila tidak menyambutnya, ia akan berpindah darinya.

2. Pelajarilah ilmu, niscaya kalian akan dikenal dengannya; dan amalkanlah ilmu (yang kalian pelajari) itu, niscaya kalian akan termasuk ahlinya.

3. Wahai para pembawa ilmu, apakah kalian membawanya? Sesungguhnya ilmu hanyalah bagi yang mengetahuinya, kemudian dia mengamalkannya, dan perbuatannya sesuai dengan ilmunya. Akan datang suatu masa, dimana sekelompok orang membawa ilmu, namun ilmunya tidak melampaui tulang selangkanya. Batiniah mereka berlawanan dengan lahiriah mereka. Dan perbuatan mereka berlawanan dengan ilmu mereka.

4. Orang yang beramal tanpa ilmu, seperti orang yang berjalan bukan di jalan. Maka, hal itu tidak menambah jaraknya dari jalan yang terang kecuali semakin jauh dari kebutuhannya. Dan orang yang beramal dengan ilmu, seperti orang yang berjalan di atas jalan yang terang. Maka, hendaklah seseorang memperhatikan, apakah dia berjalan, ataukah dia kembali?

5. Janganlah sekali-kali engkau tidak mengamalkan apa yang telah engkau ketahui. Sebab, setiap orang yang melihat akan ditanya tentang perbuatannya, ucapannya, dan kehendaknya.

6. Orang yang berilmu tanpa amal, seperti pemanah tanpa tali busur.

1 comments:

din said...

Kursus Rawatan Terapi al-Quran (Santau, Sihir, Makhluk Halus) : Daftar Di Sini...

TAJUK KURSUS:
Kursus Rawatan Terapi al-Quran (Santau, Sihir, Makhluk Halus)

PENYAMPAI:
Tuan Guru Ustaz Abdul Malek Bin Haji Ladzim Al-Azhari

YURAN:
RM 120.00 (Ringgit: Seratus dan Dua Puluh Sahaja)- Bayaran Tunai untuk 6 slot. Dibayar pada hari pertama (pendaftaran) kursus.

6 Siri/Slot seperti berikut:
1/8/2009 , 15/8/2009, 5/9/2009, 3/10/2009, 17/10/2009, dan 31/10/2009

TEMPAT KURSUS:
Dewan Syarahan, Kolej Komuniti Bandar Darulaman, Jitra, Kedah

PENDAFTARAN:
Sila Hubungi
Unit Kursus Pendek KKBD
049182524

Tuan-tuan yang berminat juga boleh memberikan butiran-butiran yang diperlukan pada ruang 'comments' pada posting ini untuk dipanjangkan kepada urusetia kursus berkenaan. Butiran seperti berikut diperlukan:
1. Nama Penuh:
2. No. K/P:
3. No. Telefon Bimbit/Rumah:
4. Alamat Tempat Tinggal:

BLOG KURSUS / SEMINAR RAWATAN ISLAM - MALAYSIA

Blog-Blog Perawat Perubatan Islam