Friday, June 26, 2009

INFO 1 DEFINISI SIHIR

PENGERTIAN SIHIR MENURUT BAHASA ARAB

Telah berkata al-Laith :" sihir ialah amalan untuk mendekatkan diri dengan syaitan dan meminta pertolongannya".

Berkata al-Azhari :"Sihir berasal daripada memesongkan sesuatu dari hakikatnya kepada sesuatu yang lain"

bacaan lanjut di http://www.rawatansihir2u.com/

0 comments:

BLOG KURSUS / SEMINAR RAWATAN ISLAM - MALAYSIA

Blog-Blog Perawat Perubatan Islam